Εκτελεστική επιτροπή 22 Απριλίου 2024

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Προπονητών Ημαθίας όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 22ας Απριλίου 2024,  είναι:

Πρόεδρος:                                         Ανθυμιάδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:           Τερζής Απόστολος

Α΄  Αντιπρόεδρος:                         Ματζιαρίδης Ιωάννης

Β΄  Αντιπρόεδρος:                         Ζαρογιάννης Χρήστος

Γενικός Γραμματέας:                   Χατζάρας Απόστολος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:       Ορφανίδης Λύσανδρος

Ταμίας:                                           Απόσογλου Γεώργιος

Μέλη:                                             Γκίτκος Θεόδωρος, Φωτιάδης Νικόλαος