Κατικαρίδης Μάριος

Γεννήθηκε στις 30-3-1976 στη Βέροια.
Διπλωματούχος καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και κάτοχος διπλώματος UEFA B.
Παρακολούθησε σεμινάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό (Γερμανία).
Γνωρίζει Γερμανικά και Αγγλικά και είναι κάτοχος πτυχίου ECDL για τους Η/Υ.
Διετέλεσε γυμναστής στην ΑΕ Αλεξάνδρειας, τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων,
την Ένωση Αποστόλου Παύλου και την ΠΑΕ Βέροια.
Επίσης διετέλεσε προπονητής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ,
των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Βέροιας και του Εθνικού Κλειδίου.