Για χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, συμπληρώστε την παρακάτω (συννημένη) έκθεση και αποστείλετε την στην αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Α. μαζί με τα απαραίτητα διακιολογητικά.

[Φόρμα άιτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος]

'Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του Παγκρήτιου Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου''.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2010 20:54 )